Yttranden och skrivelser som Gävleborgs Fäbodförening gjort.
För att kunna läsa dessa på bästa sätt används PDF-filer.
De öppnas i ett "eget" fönster.

Klicka på länken om ni inte har .
Det är ett gratisprogram som inte innehåller virus. 

Yttrande och hemställan, SJV PDF 2011-01-15
   
Tre yttranden om vargförvaltning PDF 2011-03-13
   
Förstudie Centrum för utmarksbruk vers 3.0 PDF 2009-12-03
   
Brev till riksdagsmän/kvinnor ang. ROVDJURSPROPOSITIONEN 2008/09:210 PDF 2009-08-25
   
SYNPUNKTER PÅ ROVDJURSPROPOSITIONEN 2008/09:210
PDF
2009-08-25
   
Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag
rörande förvaltning av rovdjur. Remissvar M2009/662/Na PDF
2009-03-19
   

Synpunkter på förslag om ny ändring av definition: ”Betesmark”.
SJV dnr 19-12670/08 PDF

2008-12-31
   
Yttrande om Fäbodbruket Svar CBM av Kelvin Ekeland, ladda ned filen här
2008-09-11
   
Kommentarer av Kelvin Ekeland, Sverige, i anslutning till EU:s revision av "the Less Favoured Areas (LVF)-program". Kommentarerna stöds av flera andra personer och ideella organisationer, bland annat Gävleborgs fäbodförening, PDF
2008-06-27
   
Fäbodföreningen har yttrat sig över Åke Petterssons uppmärksammade utredning om rovdjuren och deras förvaltning. Remiss SOU 2007:89 Rovdjursförvaltning PDF 
2008-05-25
 
   
Samrådsyttrande om vindkraft PDF
2007-09-14
   
Underlagsrapport till den fördjupande utvärderingen av miljökvalitetsmålet ett rikt landskap. PDF
2007-06-18
   
Förslag till föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinventeringar 2007-2013 PDF
2007-06-15
   

Synpunkter på Skogsutredningen 2004,
Statens offentliga utredningar – SOU 2006:81 PDF

2007-01-08
   
Synpunkter på jordbruksverkets förslag om företags- och projektstöd PDF
2007-01-05
   
Synpunkter på jordbruksverkets förslag om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. PDF
2007-01-05
2006
 
   
Yttrande om Livsmedelshygien PDF 2006-12-11
   
Yttrande över utkast till föreskrifter om miljöersättningar och kompensationsbidrag PDF 2006-08-21
   
Önskemål kring definitioner av skogsbete och fäbodbete. PDF 2006-06-14
   
Betesrätt vid fäbodbruk m.m.
Till Jordbruksminister Ann.Christin Nykvist PDF
2006-04-18
   
Synpunkter på miljöstöd för skogsbete, fäbodbete m.m. (Till Jordbruksverket) PDF 2006-04-18
   
Synpunkter på Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd.
SJVFS 2004:85 (dnr: 19-2967/06) (PDF)
2006-04-01
   
Kunskap om biologisk mångfald
SOU 2005:94 (PDF)
2006-03-10
   
"Kulturarv för samtid och framtid"
Kulturmiljöprogram för G ävleborgs län
2006-1010 (PDF)
2006-03-09
   
2005
 
EU-kommissionens förslag att göra en handlingsplan för skog och skogsbruk. (PDF)
2005-05-18
   
Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds-
och foderkontroll - för en högre och jämnare kvalitet. (PDF)
2005-09-15
Ds 2005:22, Småskalig livsmedelsförädling. (PDF)
2005-09-16
Ändringar i jaktförordningen (1987:905)
Promemoria 2005-10-03 Jo2005/2251 (PDF)
2005-11-11
Yttrande över redovisning av utvärdering av verksamheten i rådet för rovdjursfrågor.
Remiss: 2005-11-07 M2005/5026/Na (PDF)
2005-12-12